Tips & Råd - Hem & Trädgård!


 

Biokol - Jordens bästa vän!

Biokol från Skånefrö är ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö har Sveriges första EBC-certifierade biokol. När du använder Biokol binder det näringsämnen i jorden och ökar markens vätskehållande förmåg.​ Biokolet skänker jorden en bättre och mer porös struktur med god vattenhållning och livsutrymme för mikroberna.

 

Fördelar med Biokol!

 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem.
 • Gynnar mikrolivet i jorden.
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga.
 • Ger förbättrad jordstruktur.
 • Jorden blir svartare, vilket är till fördel för att få ett varmare klimat runt växterna när solen står på.
 • Växterna hålls även gröna och friska längre vid torka.

 

Hur du använder Biokol!

Trädgårdslandet: Fräs ytan 5-10cm djupt. Lägg först på 3-9 liter biokol/m2 därefter hönsgödsel 0,1-0,2 l/m2 eller NPK 11-5-18, 0,1kg/m2. Fräs och blanda ytan en gång till, ordentligt. Välta/tryck till ytan för att få en jämn och bra såbädd. Därefter sker sådd. Håll ytan fuktig de första 10-14 dagarna. Tillsätt NPK 11-5-18 0,5 km/m2 3-4 veckor efter sådd.

Rabatter: Gräv upp ytan på 5-10cm djup. Lägg först på 3-9 liter biokol/m2, därefter hönsgödsel 0,1-0,2 l/m2 eller NPK 11-5-18 0,1 km/m2. Blanda ordentligt så att jord, biokol och gödning blir väl inblandat i befintlig jord. Finplanera ytan.

Trädplanteringar: Gräv en väl tilltagen grop, så att rotklumpen förgått om plats. Blanda i biokol, ca 20%, med den uppgrävda jorden. Tillsätt hönsgödsel 0,1-0,2 l/m2 eller NPK 11-5-188 0,1 kg/m2. Vid behov blanda/tillsätt ytterligare mull. Blanda ordentligt. Sätt trädet och återfyll med jordblandningen. OBS! Förankra trädet väl. Finplanera ytan. Vattna kontinuerligt. Gödsla med NPK 11-5-18 1 kg/m2 3-4 veckor efter plantering.

Gräsmattan: Klipp gräsmattan kort, ca 25 mm. Använd gärna gräsklippare med uppsamlare. Därefter kör du gräsmattan med en stickande maskin som gör ca 20-30 mm djupa hål (maskin som liknar vertikalskärare, finns att hyra hos maskinuthyrare). Strö över biokol – 8 liter per kvadratmeter. Borsta ytan med kvast eller räfsa så att biokolet går ner i hålen. Gödsla med vår allroundgödsel NPK-11-5-18. Avsluta med att vattna – ca 30 min.

 

Källa: Skånefrö


Gödsel - För ekologisk odling!

GrönTrädgård Eco är ett kravgodkänt & organiskt baserat allroundgödsel, godkänd för ekologisk odling & tillverkat i Sverige. Det har samma positiva effekt på gräsmattan som i grönsakslandet och som på övriga växter i trädgården.

GrönTrädgård Eco är långtidsverkande tack vare den organiska basen som gör att näringen utsöndras långsamt. Den ger därmed gräs, växter & grödor rätt mängd NPK (kväve, fosfor, kalium) under sin tillväxt. Trädgården blir härligt grön och fin med enkel omvårdnad. Till skillnad från konstgödsel innehåller GrönTrädgård Eco värdefulla mikronäringsämnen. Första gödslingen bör ske först när utomhustemperaturen når 8-9°C och gräs & växter har börjat växa. Bäst resultat uppnås genom att gödsla minst tre gånger under växtsäsongen.

 

Gödsla gräsmattan

 • Sprid ut GrönTrädgård Eco, förslagsvis med en spridarvagn.
 • Dosering: 3-5 kg per 100 m².
 • Eftervattna för bästa resultat.
 • Redan inom någon vecka börjar det att ge tydliga resultat.

 

Gödsla köksträdgården/grönsakslandet

 • Sprid ut GrönTrädgård Eco jämnt fördelat.
 • Dosering: 100-150 g/m².
 • Eftervattna för bästa resultat.
 • Tänk på att olika grödor har olika näringsbehov, GrönTrädgård Eco passar därmed utmärkt för en del grödor och mindre bra för andra. Gurka och lökväxter är näringskrävande och mår bra av extra näringstillförsel. Odlar du potatis däremot, är det viktigt att komma ihåg att potatis vill ha en låg kvävehalt och hög kaliumhalt. Annars riskerar man en skörd som mest består av blast.

 

Gödsla andra växter i trädgården

 • Sprid ut GrönTrädgård Eco på den plats du önskar gödsla, när växten är i god tillväxt under våren.
 • Dosering: 60-100 g/m².
 • Eftervattna för bästa resultat.
 • Vid nyanläggning av rabatt eller nyplantering av träd och buskar rekommenderas gödsling på våren, ca 150-250 g/m². För en välmående växt rekommenderas underhållsgödsling varje år när växten är i god tillväxt.

 

Källa: Tergent


Gräsmattefrö!

För en fin gräsmatta är det också viktigt att välja ett bra gräsfrö. Vi har kvalitetsfrö från Skånefrö och även vår egen blandning för villagräsmattan, Svenska Foder Gräsmattefrö. Vi tycker att det är viktigt med egna varumärken på bra produkter med hög kvalitet. Vill man ha en riktigt fin parkmatta rekommenderar vi Villa Lyx. Siesta Gräsfrö är också ett alternativ som ger en mycket vacker gräsmatta även i skuggiga och torra lägen.


Trädgårds- och Gräsmattegödsel!

För våra växter är det viktigt att ladda upp med gödsel. Utan näring, ingen bra växtlighet. Svenska Foder Trädgårdsgödsel för hela trädgården eller gräsmattegödsel för gräsmattan. Trädgårdsgödseln är också mycket lämplig vid nyetablering av gräsmatta.


AlgNix!

Något man kan göra tidigt är att behandla ytor som drabbats av olika påväxter såsom alger och mossa och även ytor som blivit smutsiga av till exempel sot. AlgNix är vårt effektiva alg- och mossrengöringsmedel. Det är drygt och sitter kvar länge. Finns både som spray och koncentrerad vara.

 

 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se