Tips & Råd - Lantbruksdjur!


Får - Betessäsong!

Huvudregeln är att dina får ska vara ute under sommaren. De ska vara ute under en sammanhängande period som ska infalla någon gång under tiden 1 maj till 15 oktober. Längden på betesperioden är olika beroende på vilket län du bor i.


Bra dricksvatten!
Som djurägare är du skyldig att se till så att dina får har tillgång till ett bra dricksvatten minst två gånger per dygn. Utforma dryckplatsen så att djuren kan dricka lugnt och naturligt. Har du automatiska system ska du kontrollera dem varje dag.


Stängsel runt betesmarkerna!
Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål som det är uppenbart att dina får kan skada sig på. Marker som är hårt belastade av djuren, ska vara hårdgjord och dränerad eller naturligt ha motsvarande egenskaper. Du ska se till att dina stängsel är väl uppsatta och du ska underhålla dem. De ska vara utformade så att fåren inte riskerar att skada sig på dem. Sträck stängseltrådar och stängselnät väl.

 

Situationer som är godkända för att hålla djuren inne under betessäsong:

  • Skydda djuren från skador vid onormala väderleksförhållanden.
  • Skydda marken från skador vid onormala väderleksförhållanden.
  • Skydda djuren mot allvarliga insektsangrepp.
  • Det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp.
  • Djuren måste skötas, vårdas eller behandlas på ett sätt som inte är lämpligt utomhus.
  • Fåren är anmälda för slakt och ska slaktas före den 15 juni.  

Varje gång du använder dig av något av undantagen för att hålla djur inne under betessäsongen måste det dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå vilket djur som du hållit inne, när du gjort detta och anledningen till det.

 

Källa: Jordbruksverket


 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se