Tips & Råd - Sällskapsdjur!

 


Giftiga sommarväxter!

Njut av naturen, men se upp! Flera av de vackraste växterna i trädgården och naturen är giftiga, både för dig & dina djur.
Här är 17 växter som kan vara farliga.

1. Belladonna - Mycket giftig, kan i allvarliga fall ge medvetslöshet och kramper om den äts.

2. Bolmört - Inte lika giftig som belladonnan, men ger liknande symtom.

3. Fingerborgsblomma - Starkt giftig, speciellt bladen innehåller bland annat digitalis som kan ge hjärtpåverkan.

4. Gullregn - Särskilt fröna är giftiga. Nakna jungfrun (tidlösa) – Mycket giftig, särskilt fröna. Kan ge hudskador och skador på inre organ.

5. Idegran - Bärens fruktkött är inte giftig men väl barren och fröna. Kan ge magbesvär och allmänpåverkan.

6. Jätteloka (björnloka, jättebjörnloka) - Växterna ger allvarliga brännskadeliknande symtom om de kommer i kontakt med huden, särskilt om den också utsätts för sol.

7. Liljekonvalj - Både blad och blommor är giftiga. Kan ge magbesvär och hjärtrytmrubbningar.

8. Moses brinnande buske - Växten, särskilt frökapseln, innehåller en olja som är irriterande på hud, särskilt om den också utsätts för sol. Brännskadeliknande symtom.

9. Nakna jungfrun - Mycket giftig, särskilt fröna. Kan ge hudskador och skador på inre organ.

10. Nerium (oleander) - Mycket giftig, innehåller hjärtglykosiner.

11. Odört - Mycket giftig. Smaken lär dock vara väldigt obehaglig så förtäring genom olyckshändelse är liten.

12. Ricin - Fröna är mycket giftiga. Med rätt behandling överlever de flesta som ätit av fröna, värre är det om giftet inhalerats eller injicerats.

13. Spikklubba - Mycket giftiga. Ta inte på blommor eller blad. Kan ge hudirritationer och förgiftningssymtom vid förtäring. Även doften kan ge lätta förvirringssymtom om man utsätts för den under längre tid.

14. Sprängört - Enormt giftig. Särskilt roten och nya skott.

15. Stormhatt - Mycket giftig. Allvarliga förgiftningar och dödsfall har inträffat vid medicinsk användning.

16. Tibast - Speciellt bark och bär är giftiga. Växtsaften kan ge kraftig ögon- och hudirritation.

17. Änglatrumpet - Mycket giftiga. Ta inte på blommor eller blad. Kan ge hudirritationer och förgiftningssymtom vid förtäring.

 

Källa: Land


Färskfoder

- kan sprida sjukdomsframkallande bakterier

Färskfoder tillverkas av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats. Studier utförda av SLU och SVA under 2019 & 2020 har visat att sjukdomsframkallande bakterier, även antibiotikaresistenta sådana, har hittats i både färskfodret och i hundarnas avföring. Detta innebär en ökad risk för spridning av resistenta bakterier. Det innebär också en ökad risk för sjukdom hos den som hanterar fodret och för den som kommer i kontakt med hundarnas avföring. Bakterierna som har påträffats är E.coli & Enterbacteriaceae. SVA uppmärksammade förekomsten av E.coli i färskfoder redan år 2016.

 
*Våra rekommendationer vid fodring av färskfoder till hund & katt:
  • Tvätta händerna noga efter hantering av färskfoder.
  • Låt inte djuret slicka människor i ansiktet direkt efter att det har ätit.
  • Håll fodret fryst fram till användning. Därefter ska det hållas skiljt från livsmedel.
  • Diska matskålen och det som har varit i kontakt med färskfodret, väl efter varje utfodring.

 

Undvik att fodra med färskfoder:
  • När djuret behandlas med antibiotika, samt en tid efter avslutad behandling.
  • I hushåll med personer som har nedsatt immunförsvar eller hushåll med spädbarn & äldre.

 

Källor & fördjupad information

Studie från SLU om färskfoder>>

Artikel från SLU om färskfoder>>

Artikel från SVA om E.coli i färskfoder>>

Samlade rekommendationer från SVA för hantering av färskfoder>>

 

*Rekommendationerna från Djur&Natur ovan är råd från SLU, SVA & Jordbruksverket.


 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se