Kundklubb Djur&Natur - villkor

Användning

Medlemskap utfärdas endast till personer som är över 16 år. Klubbmedlemmen kan endast nyttja erbjudanden/rabatter i egenskap som privatperson. Djur&Natur är ett affärsområde inom Svenska Foder AB. Medlemskapet är giltigt i alla Djur&Natur-butiker i Sverige som ägs av Svenska Foder AB. Djur&Natur förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren för Djur&Naturs kundklubb. Ändringen träder i kraft efter en (1) vecka och medlemmarna informeras om förändringar. De senaste villkoren finns alltid på www.djuronatur.se/kundklubb. Butikspersonalen har alltid rätt att se klubbmedlemmens giltiga legitimation om de så begär.
 

Avgifter

Medlemskapet i Djur&Naturs kundklubb är kostnadsfritt.
 

Ett kortlöst medlemskap

Av miljöhänsyn erbjuder vi alla våra medlemmar ett kortlöst medlemskap. Medlemskapet är kopplat till ditt personnummer. 

 

Medlemsförmåner

Vi vill att det ska löna sig att vara medlem hos oss. Vi kommer därför alltid göra vårt bästa för att anpassa dina medlemsförmåner efter dina preferenser och intressen. För att kunna ge dig medlemsförmåner behöver vi behandla dina personuppgifter, som t.ex. namn, medlemsnummer, medlemsnivå, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnr), bostadsort, köphistorik, användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik och kundundersökningar). Baserat på dina uppgifter utför vi analyser som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil. Insikterna från analyserna ligger till grund för dina medlemsförmåner.

  • Unika kampanjerbjudanden via mail, sms och post.
  • Tips och inspiration i vårt nyhetsbrev via mail.
  • Inbjudan till kundkvällar och butiksaktiviteter.
  • Förhandsinformation till reor och utförsäljning.
  • Spännande tävlingar endast för medlemmar.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi bara detta om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som medlem. Men det är viktigt för oss att alltid respektera din integritet. Vi vill därför göra dig uppmärksam på några av dina rättigheter.

  • Du kan närsomhelst invända mot vår direktmarknadsföring.
  • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i Djur&Natur. Vi tar bort de personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap. Även om du går ur vår kundklubb kan vi fortsätta behandla vissa personuppgifter om dig när vi måste göra det enligt lag (t.ex. transaktionsdata enligt bokföringslagen) eller när vi har tvingande berättigade skäl att göra det (t.ex. när vi behandlar anonyma data i affärsutvecklingssyfte).

Vill du veta mer om dina rättigheter eller få fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer i Svenska Foders integritetspolicy. Du hittar den på här. 

 

Giltighetstid

Medlemskapet gäller tillsvidare eller tills ena parten säger upp avtalet.  

Upplysningar

Vill du veta mer om Djur&Naturs kundklubb besök din lokala Djur&Natur butik för mer information. Skriv till Djur&Natur Kundklubb, Box 673, 531 16 Lidköping. Maila till kundklubb@djuronatur.se.

 

Adressändring

Ändring av person- eller adressuppgifter mailas till kundklubb@djuronatur.se.

 

Avsluta medlemskap

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Du säger upp ditt medlemskap via mail till kundklubb@djuronatur.se. Uppsägningstiden är en (1) månad.

Vi kan också avsluta ditt medlemskap och radera alla personuppgifter som du har lämnat i samband med ditt medlemskap vid inaktivitet. Med inaktivitet menas att du inte har gjort något köp eller interagerat med våra annonser eller utskick under en period om 5 år.

 

Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för förluster eller skador p.g.a. tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel eller händelser som är utanför vår kontroll som relaterar till ditt medlemskap i Djur&Natur. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning.

 

 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se