Tercol - för proffs & fritid!

Supereffektiv rengöring framtagen för att möta sin användares höga krav! Tercol missfärgar inte underlaget och håller ytorna fria från ny påväxt och smuts under lång tid efter behandlingen. Den är även biologisk nedbrytbar.

Tercol tar effektivt bort alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på staket, fasader, stenläggningar, tak, plast, markiser, målade ytor m.m. Tercol är drygt, praktiskt taget luktfritt och etsar inte fast på glasrutor. Kan användas så länge det är frostfritt ute och när det inte kommer att regna på några dagar.

Användningsområden
Spraya (med lågtrycksspruta) eller pensla ett tunt lager Tercol över den utsatta ytan och låt verka så länge som möjligt, minst tre dygn. Tercol ejektor kopplas enkelt på vattenslangen och munstycket doserar automatiskt rätt delar vatten och koncentrat. Tercol finns även som bruksfärdig blandning.

På högabsorberande material och vid kraftigt angrepp: spraya tills lösningen börjar rinna. Använd ögonskydd och skyddshandskar.

Väderutsatta ytor: det är bara att applicera på, väder och vind avlägsnar resterande smutsbeläggningar.

Asfaltspapp, aluminium och andra lättmetaller: inom ett dygn efter att Tercol applicerats ska ytan spolas av för att undvika att ytan mattas.

Vid kraftig påväxt eller på svåråtkomliga ytor: borsta, spola av eller högtryckstvätta efter 3-4 veckor. Om extra lång effekt önskas kan ytan behandlas ytterligare en gång efter avspolning. Låt sedan denna behandling sitta kvar.

Den gröna påväxtbeläggningen skiftar ofta färg till brun efter behandlingen, men det försvinner med tiden. Det kan ta lite längre tid för påväxten att lossna från porösa ytor (stenläggningar, betong etc.) än släta ytor. Undvik stänk på växter då Tercol kan ge en övergående missfärgning på bladen. Eventuella stänk sköljs av med vatten. Penslar och verktyg rengörs i vatten.

Dosering
Hur mycket Tercol som behövs beror på vilken typ av smuts som ska avlägsnas, hur smutsigt det är samt underlagets karaktär. Blanda 1 del koncentrat +5-9 delar vatten. Ju högre koncentration desto snabbare och mer effektiv effekt. Räkna med i snitt 1 dl färdigblandad lösning per m². 1 liter koncentrat räcker till 50-100 m².

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

 

 

 

Källa: Tergent

 

 

 

 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se