Dräktiga & digivande tackor

En tacka är dräktig i ca 21 veckor. Under de första 3 veckorna av dräktigheten är tackorna extra känsliga för stress, så låt dom vara ifred och ändra så lite som möjligt. När gått ytterligare 2 veckor kan du med fördel dela in dina tackor i olika grupper om inte alla är dräktiga.
TIllämpar du att scanna tackorna rekommenderas det efter ca 70 dagar från dräktighet. Då har du ännu bättre chans att ge tackorna exakt den näring dom behöver. En tacka som bara har ett lamm i magen har inte samma näringskrav som en tacka med 2 eller 3 lamm i magen. Uppdelningen gör att du kan optimera grovfodergivorna.
När det är 6-8 veckor kvar till lamning ska du senast tillsätta, öka på eller ge ett annat kraftfoder. Detta ges sedan även under hela digivningsperioden. Vi rekommenderar Fiol Vital.
 

Checklista - När lamningen närmar sig

  • Renlighet är A & O! Ny fräsch halm gör det både bekvämt & renligt.
  • Se till att ha desinfektion & handskar (till dig själv), rena handdukar, jod/asolsprit/navelspray & våg lättillgängligt.
  • Kontrollera flödet & kvalitén på mjölken från juvret.
  • Helst max 2 lamm per tacka, blir det fler, sätt dessa i en egen grupp & mata med flaska. Alternativt se om någon annan tacka som endast fått ett lamm kan adoptera.
  • Se till att ha en avskild plats för tackan & lammet den första tiden.

Första tiden med lammet

Obduktioner visar att dödlighet under de fem första dagarna ofta beror på att lammet inte fått i sig tillräckligt med näring. Under dag 61-110 är tarminflammation, lunginflammation, stora magmasken och till viss del gasbrand är orsaker till att lammen dör.

Förebygg lammdödligheten:

1. Hullbedöm tackorna - Tackor i rätt hull ger starkare och friskare lamm. Fiol Vital ger rätt hull och friskare djur.

2. Kom ihåg mineraler - Brist på selen, kobolt, koppar och jod är direkt kopplade till svaghet hos det nyfödda lammet. Deltamin Får är ett mineralfoder som täcker allt.

3. Kontrollera tackans juver - Dra ut en stråle från varje juverdel när hon har lammat och kontrollera flöde och kvalité. Fiol Lammnäring är bra att ha hemma som reserv.

4. Risklamm - ge alla trillingar, lamm från över-/underviktiga tackor & lamm från äldre tackor råmjölk via flaska eller sond, helst inom en halvtimme efter födseln. Råmjölk kan frysas in eller köpas som pulver.

5. Avföring - Ta träckprov, avmaska vid behov och i samband med inköp, betessläpp & avvänjning.

6. Vaccinera tackorna - mot klostridioser som gasbrand. Ett lamm som får i sig råmjölk från en vaccinerad tacka får ett skydd i cirka tre månader (vilket är högriskperioden).

7. Regelbunden tillsyn - Titta till lammen flera gånger per dygn, ett lamm som inte får i sig tilräckligt med mjölk blir fort svagt & har då svårt för att hålla kroppstemperaturen.

Foder & tillskott

För att tackan ska föda starka och livskraftiga lamm som tidigt börjar dia, är det viktigt att den dräktiga tackan får foder av hög kvalité och att hennes näringsbehov blir tillgodosett. Under de sista åtta veckorna av dräktigheten växer lammen 85 % av sin födelsevikt. Under den här tiden behöver tackan mycket näring samtidigt som hennes konsumtionsförmåga minskar. Genom att utfodra med Fiol Vital som är ett energitätt kraftfoder med mycket protein såväl som AAT, tillgodoser man tackans näringsbehov samtidigt som hon kan producera mycket råmjölk av bra kvalité. Fiol Vital passar både tackor och lamm och fungerar utmärkt vid tre tillfällen:

  • Dräktighet
  • Digivning
  • Tillväxt

Rekommenderad giva Fiol Vital till dräktiga och digivande tackor med två lamm

                                           6 veckor före lamning           2 veckor före lamning               digivning

Fiol Vital (kg)                                   0,3 kg                               1,1 kg                            1,5 kg

Rekommenderad giva Fiol Vital, kg per tacka och dag med ett ensilage innehållande 10,9 MJ/kg ts och 130 g rp/kg ts. Fodergivan måste alltid anpassas efter grovfodrets kvalité. Under dräktigheten och digivningen kan kraftfodergivan förändras med +/- 0,4 kg beroende på hur många lamm tackan har.

 

Se större delen av vårt sortiment här>>
Välkommen in till våra butiker för mer information.

Delar av ovan information är hämtad från Lammproducenterna.

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se