Generella tävlingsvillkor Djur&Natur

Villkoren kan variera mellan butik/tävling. Se aktuell info för respektive tävling.

Vinnare väljs ut av en jury bestående av representanter från Djur&Natur/Svenska Foder. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnare meddelas via personligt meddelande på Facebook samt presenteras på vår Facebooksida om ej annat anges. Vinsten hämtas i någon av våra Djur&Natur-butiker om ej annat anges. Facebook är ej delaktiga i eller sponsrar tävlingsarrangemanget. Tävlingen administreras i sin helhet av Djur&Natur/Svenska Foder.

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se