Tips & Råd - Häst!


Susanne Edlund tipsar! - Svenska Foders Säljare i region Väst.

HippoSelection Tillskott – effektiva vitaminer!
Påfrestande situationer såsom sjukdomar, transporter, stressituationer och byte av grovfoder kan många gånger fördubbla hästens vitaminbehov. Även vintertid ökar hästens vitaminbehov pga att hästen inte har naturlig tillgång till bete och solljus. En del vitaminer såsom t.ex. E-vitamin försvinner från grovfodret desto längre tid man har lagrat. HippoSelection vitaminer är högkoncentrerade som bidrar till hästens hälsa och välbefinnande genom att bistå olika processer i hästens kropp.

Läs mer om alla tillskott från HippoSelection>>


 

Vilket foder kan komplettera vid grovfoderbrist?

Eftersom även tillgången av spannmåls-, helsäds- och vallfröhalm har påverkats av torkan,
kan det vara svårt att hitta tillräckliga kvantiteter även av dessa fodermedel.

Ytterligare fodermedel som kan användas för att komplettera grovfodergivan är:

Lusern är ett grovfoder som är framställt av lusernväxten alfalfa.

Det skördas på liknande sätt som hö och finns både i strå- och pelletsform. Både pelletsen
och strået är varmluftstorkat utan tillsatt melass.

Hackad lusern ger betydligt längre ättider än pellets. Om man vill åt längre ättid är därför hackat strå
att föredra. Ger du redan en rejäl giva hö/hösilage, och utfodrar med lusern främst för att höja
proteininnehållet i foderstaten, kan du i stället välja

Lusernpellets, som ofta upplevs enklare att hantera eftersom volymen är mindre.
Ska lusern ersätta en del av högivan bör du välja hackat strå för att få den struktur
på fodret som hästens tarmar behöver för att kunna arbeta optimalt. Pellets ger inte samma
stimulans till tarmarna då det är alltför finmalt.

Oavsett vilken typ av grovfoder man använder är det förstås viktigt att det är av god hygienisk
kvalitet, och att dess näringsvärde analyseras så att man kan utfodra hästen med rätt mängd
energi, protein och näringsämnen.

Läs mer om Lusernhack och pellets här.


 

Tips inför installningen hösten 2018

I skrivande stund har vädret stabiliserats och lite kallare luft har kommit in över landet. Vi kommer att minnas denna sommar som en av de soligaste och varmaste vi haft på länge.

Vad vädret inneburit för hästägare på många håll är ju att det blivit brist på bete och grovfoder. Vad man kan göra åt denna situation är ju att analysera sitt grovfoder så att man vet exakt hur man skall fodra och att inget går åt till spillo. Det är bra att väga sitt grovfoder och stödutfodra med lucern och halm för att tillgodose hästarnas tuggtid och undvika beteendestörningar. I kompletteringsväg rekommenderar vi HippoGrow familjen, Fibergi och även Happy Hoof

Installning innebär även nytt foder för hästarna vilket medför att hästens grovtarm skall ställa in sig på det nya fodret. HippoSelection Yee-Sacc och foderjäst underlättar denna omställning. Tillskott av mineraler och vitaminer är också viktigt, inte minst B-vitamin i samband med att hästen byter päls. Linfrökaka kan också förebygga och lindra magstörningar samt ha en balanserad effekt på kolik och diarre.

Många hästar har också haft vattenkar i sina hagar under sommaren och när de kommer in i boxen och har vattenkopp kanske de inte dricker lika mycket. En häst föredrar att dricka ur hink eller vattenkar. Håll koll på hästens träck så att det inte blir hårdare bollar än normalt. Om du har svårt att bedöma hur mycket vatten hästen har fått i sig kan man också dra lite lätt i hästens hud på halsen, skinnet skall då snabbt återgå till det normala igen.

Ge gärna lite extra salt vid installningen, det ökar törsten.


 

Så klarar du grovfoderbristen

 • Dryga ut ditt grovfoder & väg det
 • Analysera ditt grovfoder
 • Förläng betessäsongen & stödutfodra
 • Även betet behöver omsorg

Dryga ut ditt grovfoder

Var noga med att väga ditt grovfoder varje dag så att ditt grovfoder räcker hela året. Dryga ut med lusern i någon form eller halm eftersom de är fiberrika grovfoder. Du kan också dryga ut med vetekli och betfor som innehåller mycket fiber.

Analysera ditt grovfoder

Det är viktigt att du analyserar ditt grovfoder för att du ska kunna ge din häst en så anpassat foderstat som möjligt. Har du ett kraftigt grovfoder med höga näringsvärden kan du dryga ut med halm, har du ett grovfoder med låga näringsvärden kan du dryga ut med lusern i stråform. Viktigt är att hästen får sin tuggtid.

Förläng betessäsongen så länge som möjligt & stödutfodra

Låt din häst gå på bete så länge som möjligt men håll koll på hullet på din häst och anpassa mängden kraftfoder efter hur din häst ser ut. Om din häst är tunn komplettera med ett kraftfoder som passar för din häst.

Har du en växande häst eller digivande sto behöver du ett kraftfoder med högre proteinhalter, då kan HippoProtein vara ett lämpligt alternativ, ett fullfoder med mineraler och vitaminer. Har du en häst som har högre energibehov tex HippoTop.

Även betet behöver omsorg

Hårt betade vallar har svårt att komma igen när det väl börjar regna. Rotera hästarna mellan betena, vallarna återhämtar sig snabbare om de får återkommande viloperioder och det minskar förekomsten av rator. Luckra upp vallen på våren, då syresätter den och får bästa förutsättningar för att växa. Stödså på våren där betet är slitet.  Före midsommar bildar ogräset så kallade blomstängslar som bl a hästar undviker. Genom att putsa av innan fröna hinner spridas minskar man också mängden ogräs och därmed jämnar man ut tillväxttakten.


 

 

Viktigt att tänka på inför betessläpp!

Dags för betessläpp och förhoppningsvis soliga, varma dagar!

Visst är det härligt att se sina hästar på bete men för att göra betesperioden och hästarna gott finns det en del att tänka på.

Innan man släpper sina hästar på bete är det viktigt att inspektera hagarna nogrannt. Hästar undviker oftast giftiga växter när de har annat att äta, men i slutet på sommaren när betet blir magert kan hästarna äta utav giftiga växter i brist på annat. Den gula blomman Stånds är ett exempel på en giftig växt man skall hålla utkik efter.

Redan när första grässtråna kommer och man låter sina hästar beta kortare stunder är det bra att ge HippoSelection Yee-Sacc. Produkten är en levande jäststam som gynnar tarmfloran. Enkelt förklarat så ser "jästen" till att stärka de goda bakterierna i tarmen. Vid foderbyten måste mikrofloran ställa om sig i hästens tarm och jästen gör denna omställningen skonsam så att de bra bakterierna håller sig stärkta.

När betet får förväxa lite så minskar oftast näringsinnehållet. Tränas hästen som vanligt bör den eventuellt stödutfodras. Gör alltid en daglig visitation för att upptäcka ev sår men även för att hullbedömma hästen. Hur ser överlinje och muskelmassa ut?

Det är viktigt att hästarna har tillgång till vatten, salt och mineraler i hagen. Varma sommardagar konsumerar de oftast mer vatten så se till att hålla välfyllda vattenkar. Svettas hästen mycket vid träning är det även viktigt att återställa elektrolyt och saltförluster. Då är HippoSelection Elektrolyt utmärkt för att snabbt återställa balansen av natrium, klorid och magnesium. Tänk på att redan vid en måttlig vatten- och saltförlust påverkas hästen negativt med bland annat prestationsnedsättning till följd.

 

 

Hästar som betar

Vad ska min häst äta för att må bra och prestera så bra som möjligt?

Hästen är av naturen en gräsätare. Många moderna hästar förväntas dock prestera på en nivå där det är nästintill omöjligt att näringsförsörja dem på bara gräs. Det är många gånger främst energi som saknas. Fibrer av olika slag, framförallt från grovfoder, utgör hästens huvudsakliga energikälla. Fibrer är skonsamma mot maghälsan och gynnar hästens vätskebalans men är inte särskilt energitäta. Stärkelse är en effektivare energiform. För mycket stärkelse i fel form riskerar dock att försämra såväl hästens magtarmflora som hälsa. Fett är en ur många hänseenden skonsam och ännu effektivare energikälla. Men också den har sina begränsningar.

Hästen behöver dessutom mer än bara energi. Protein är ett exempel. Protein är uppbyggt av aminosyror, varav vissa är livsnödvändiga för hästen. Olika fodermedel innehåller olika mycket av olika aminosyror. Exempelvis är sojamjöl rikt på lysin medan proteinet i betfor innehåller en hög andel treonin som är en annan viktig aminosyra till häst. Förutom energi och protein behöver hästen vitaminer och mineraler. Spannmål innehåller t.ex. mycket fosfor. Kliprodukter är rika på vitaminer och mineraler samt magvänliga fibrer. De innehåller i gengäld inte så mycket energi.

Den perfekta råvaran finns nog inte. Men varje råvara har någon unik egenskap som tas tillvara genom att de kombineras i exakt rätt proportioner. Vad som är rätt proportioner varierar från häst till häst. Det är det vi utgår från när vi utvecklar vårt foderprogram. Vi balanserar våra foder så att de innehåller rätt mängd av energi, protein, mineraler, vitaminer, fibrer, stärkelse och en mängd andra näringsämnen samtidigt som hästens hälsa och prestation vägs in som minst lika viktiga parametrar.

Det börjar med grovfodret - (Analysera ditt grovfoder!)

För att på ett snabbt och enkelt sätt kunna jämföra olika grovfoder brukar man prata om näringsinnehåll per kg torrsubstans, ts. Ett kg grovfoder med 60 % ts innehåller således 60 %, eller 600 g, torr substans och 40 %, eller 400 g, vatten. Det är den torra substansen som innehåller näringen. Ett kg ts av ett grovfoder innehåller alltid mer näring än ett kg av samma foder. Hö med 50 g smältbart råprotein per kg foder och en ts-halt på 86 % innehåller 58 g smältbart råprotein per kg ts (50/0,86=58). Ett hösilage som omvänt innehåller 58 g smältbart råprotein per kg ts med en ts-halt på 50 % innehåller således endast 29 g smältbart råprotein per kg foder (58*0,50=29).

Dessa två grovfoder är likvärdiga med avseende på proteininnehåll. Men man måste väga upp mer av hösilaget än av höet, eftersom detta innehåller mer vatten, för att hästen ska få samma mängd näring. Hästar äter hellre ett lite blötare hösilage än hö om de får välja, så det är inga problem. Försök visar att en ts-halt mellan 45 och 65 % är att rekommendera. Mycket tyder också på att de lite blötare hösilagen bidrar med vätska till tarmen.

Här kan du läsa mer om hur du tolkar din grovfoderanalys och hästens behov - KLICKA

Hästar behöver mycket vatten för att må bra

Hästen förlorar varje dag vätska genom träck, urin, avdunstning från hud och andningsvägar. Vatten till hästar ska hålla samma kvalitet som dricksvatten för människor.

Hästens dagliga behov av vatten är 5 liter per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov.

När en häst arbetar kan den förlora 10-15 liter kroppsvätska per timme och det betyder att den måste få dricka mer. Mängden förlorad vätska styrs av hur mycket den väger. Även ston som ger di till föl behöver större mängder vatten, cirka 50 liter per dag.

Sämre prestation om hästen dricker dåligt
Ett för lågt vattenintag kan direkt påverka hästens foderintag men också dess prestation. Fri tillgång på vatten är viktigt för hästen särskilt om man fodrar med torrt grovfoder. En längre period med tillgång till foder och utan tillgång på vatten kan ge störningar i mag-tarmkanalen och eventuellt leda till kolik.

 

 • Vilket behov har min häst?
 • Äter min häst rätt?
 • Hur presterar min häst bättre?

Det här är frågor som vi som håller på med hästar brottas med. Hästens utveckling och de resultat den visar när den ska prestera visar om ditt foder håller måttet.

Med ett färdigfoder som Hippo i foderstaten ges hästen en säker, komplett foderstat. Du kan också vara säker på att varje tugga innehåller samma mängd av fett, protein, vitaminer och mineraler.

Läs mer om hur du väljer rätt färdigfoder till din häst här - KLICKA


Viktigt med vitaminer på vintern

Vinterhäst

Vid alla tillfällen under träning, tävling, i stallet eller under transport så vill du din hästs bästa.

Nu i mörkare tider har hästen oftast täcke på sig och går kanske inte ute lika många timmar som under sommarhalvåret och kan på grund av pälsfällning se lite matt ut i pälsen.

Då kan vi rekommendera Hippo Selection Yea-sacc och Hippo Selection Multivitamin samt Linfrökaka. Viktigt är också att se över sin foderstat som man gjorde i början på stallperioden. Hur ser hästen ut i hull, hur ser pälsen ut, har min häst tillräckligt med energi är några av de frågor man bör ställa sig nu när vi gått in i vinterperioden.

 

Jästprodukt för bättre tarmfunktion och foderutnyttjande. Yea-Sacc är en levande jäststam som gynnar tarmfloran och djurens prestation. En mängd studier visar att Yea-Sacc ökar smältbarheten och därmed foderutnyttjandet. Det gör produkten lämplig för hästar som har svårt att hålla vikten samt äldre hästar med försämrat foderutnyttjande. Produkten rekommenderas också till hästar med benägenhet för kolik och andra tarmproblem samt vid stress som exempelvis transport och vid byte av grovfoderparti.

 

Vitaminer är nödvändiga och medverkar i olika kroppsprocesser. På vintern och våren är det särskilt viktigt med vitaminer då hästen inte har naturlig tillgång till vitaminer genom solljus och bete. Grovfodrets innehåll av vitaminer blir också lägre under lagringen. Exempelvis så bildas vitamin D i hästens hud då den vistas i solen och långvarig brist på D-vitamin kan påverka kalciumet i skelettet, ge stelhet, ryggont och svullna haser.

Hippo rekommenderar HippoSelection Multivitamin som är ett komplett vitamintillskott i flytande form.

Vi på Hippo kan hjälpa till med ett brett foderprogram baserat på noga utvalda råvaror och där våra foderspecialister lagt hela sin kunskap i att utveckla säkra och effektiva foder. En mycket viktig del i skötseln av din häst.


Tips inför stallperioden

Viktigt nu när hösten kommit och installningen av hästarna är igång är tillskott av mineraler och vitaminer. I Hipposortimentet hittar ni mineraler/vitaminer som passar alla hästar. Nu när pälsbytet sker är det speciellt B-vitaminer som underlättar de problem som är vanliga vid pälsbyten. Hippo Selection B-vitamin säljs i praktisk 1-liters flaskor med doseringsmått eller i 2,5 liters flaskor. Ett alternativ är Hippo Selection Yea-Sacc, som är en levande jästkultur som är otroligt gynnsam för mage och tarm och som innehåller höga mängder B-vitamin samt lugnar oroliga magar.  

Vi får många samtal om hästar som tappat i hull de sista veckorna. Detta är inte ovanligt då betet ofta är magert vid den här tiden. Viktigt att man gör en grovfoderanalys för att se vad som behövs i en komplett foderstat. Beställ grovfoderkuvert hos oss eller din lokala handlare och du och har ett svar inom 3 dagar. Är proteinhalten i grovfodret för lågt, dvs. ca under 40 gram smältbart protein per kg foder bör du komplettera med ett proteinrikt kraftfoder. Hippo Grow Alfa eller Hippo Grow Alfa Müsli är ett säkert kort.

 Behövs det mer energi i foderstaten- rekommenderas ett foder ur Hippo Pro familjen, müsli eller pellets. För att undvika problem med hästens mage vid installning, rekommendera Linfrökaka, som innehåller ren kallpressad linfrö som är mycket välgörande för hästens mage och tarm. 


Tips vid betessläpp

Våren är äntligen här och det växer så det knakar i våra betesmarker. Många hästar har redan börjat vänja sig vid gräs. Snart släpper vi våra vänner på bete. Här följer några råd man kan tänka på.

 • Vatten är viktigt att hästen får i sig var dag. Hästen dricker ca 10 % av sin kroppsvikt var dag. Viktigt att vattnet är rent och håller livsmedelskvalité. Ge inte hästarna vatten, du inte själv skulle dricka.
 • Se till att det finns salt i hagen. Hästar kan i princip inte överdosera salt, då det går ut med urinen. Bästa är en vanlig saltsten.
 • Tillskott av mineraler, som man kan ge i snackform när man ändå är ute och tittar till hästarna. Equsana Minivit Allround är en smaklig mineral i snackform, som innehåller allt hästen behöver. Enkelt sätt att säkerställa mineralbehovet under sommaren.
 • Efter ridningen/träningen är det viktigt att återställa vätskebalansen. Prova ge Fibergi SlobberMashEn smaklig belöning med högt fiberinnehåll som hjälper till att binda vatten i tarmen. Ge 0,2-0,5 kg uppblött för bästa effekt. Passa på att blanda i fodersalt så kan du vara lugn då hästens salt/vattenbalans säkert återställs.
 • Sommaren är en underbar tid. Tyvärr tycker även insekterna det. Skydda din häst med flugtäcken eller passande flugmedel. Ultra Shield är en väl utprovad produkt man hittar i alla våra butiker och hos våra återförsäljare.
 • Många har ston med fölungar i sommar, tänk på att stoet kan behöva mer energi och protein då hon äter för två. Många beten räcker inte till. HippoSelection Energy Boost med 39 Mj/kg är ett perfekt tillskott, då stoet ska producera fet och näringsrik mjölk för att ge fölet de bästa av förutsättningar. Proteinkällor hittar du i Hippos Alfa-sortiment.

Betfor till häst

Det pågår just nu många debatter gällande hästars sockerintag men det är fler faktorer som spelar in. Cecilia Muller, forskare på SLU med inriktning på häst berättar mer nedan:

De näringsämnen som vanligtvis ingår i hästars foder brukar delas in i vatten, kolhydrater, proteiner, fett mineraler och vitaminer. Så att ”bara” prata om socker som vi har gjort går inte.  Det är så mycket mer. Här har vi bara lyft en bit i det här jättepusslet. Man måste givetvis se på helheten. Då är många frågor och faktorer som man ska ta hänsyn till. Vad är det för häst man har, är den lättfödd, hur mycket rör den sig? Är det en frisk häst, en sjuk häst, en tjock eller mager. Gammal eller ung. Det är många pusselbitar som ska fogas samman i det här pusslet för att det ska bli rätt. Det går inte att peka ut ett enskilt problem, en orsak till varför våra hästar drabbas av så kallade välfärdssjukdomar. Så enkelt är det inte! Jämför med oss människor.

Nedan kan du läsa om Betfors många positiva egenskaper:

 • Betfor är ett naturligt fodermedel som innehåller torkad betfiber och melass. Det innehåller även ett naturligt innehåll av mineraler och vitaminer. Det finns inga konserveringsmedel eller tillsatser.
 • Betfor innehåller ingen stärkelse och det är en fördel för hästen. Spannmål innehåller mycket stärkelse och kan därför störa hela balansen i hästens mag-tarmkanal. Betfor innehåller lättsmält energi, som tex pektin som är nyttig för grovtarmens mikrobflora.
 • Blötlagd Betfor innehåller mycket vatten och är därför bra när du vill förbättra hästens vätskebalans och prestationsförmåga. Särskilt på sommaren när det är varmt. Även under längre transporter är utfodring med Betfor ett bra sätt att få i hästen vatten.
 • Betfor innehåller socker som gör det möjligt för mikroberna i hästens grovtarm att få näring och göra maximal nytta.
 • Ger man ett sent skördat grovfoder, med lågt energiinnehåll fungerar Betfor utmärkt när man vill hjälpa sin häst med energiförsörjningen.
 • När hästens förutsättningar eller foderstat ändras störs balansen. Eftersom Betfor innehåller socker och fiber stimulerar detta mikroorganismerna i grovtarmen. Betfor skapar en god miljö i tarmen så att mikroorganismerna kan föröka sig. Det gör det extra lämpligt att använda Betfor vid foderbyte eller ändrade förutsättningar
 • Hästar i träning som äter Betfor har mer energi och mindre mjölksyra i musklerna än de hästar som inte utfodras med Betfor. Klar fördel som underlättar återhämtningen.

 • Sockerinnehållet i Betfor påverkar INTE tänderna och ger alltså inte upphov till karies. Vallfoder, frukter och spannmål är råvaror med socker i. När hästar får karies beror det till störst del på någon form av mekanisk åverkan på tänderna. 

Hästar blir inte tjocka av något speciellt fodermedel. Anledningen till att de går upp i vikt är att de får i sig mer energi än de kan förbränna. Precis som människor är hästar individer. Det är inte speciellt ofta man ser en tävlingshäst inom rid, trav, galopp eller annan sport där hästar är överviktiga. De har en högre förbränning. Samma gäller oss människor. 

Kom ihåg att alltid blötlägga Betfor vid utfodring till häst!


Hästar behöver salt!

De flesta foderstater har ett naturligt lågt innehåll av salt. Erbjud därför alltid hästen tillgång till saltsten, samt fri tillgång till rent och friskt vatten. Extra salt kan dessutom behöva tillföras via fodret eller vattnet när hästen på grund av värme eller arbete svettas extra mycket.

En häst (500 kg) kan förlora motsvarande 10-15 liter vätska under en timmes arbete. I svetten förlorar hästen också bland annat natrium. Natrium håller vatten kvar i kroppen. Brist på natrium leder därför till en minskad blodnivå och en försämrad prestation. Salt är bästa sättet att återställa hästens natriumbalans.

 

HippoSelection Elektrolyt underlättar återhämtningen. Innehåller natrium, klorid, magnesium och energi, som gör det lättare för hästen att återställa sin energi- och elektrolytbalans.

 

 

 

Saltbehov och utfodringsrekommendationer till häst

Kom ihåg att den vanligaste orsaken vintertid till kolik är att hästen inte dricker tillräckligt. Viktigt att stimulera hästens törst. Detta gör man bäst genom att utfodra med salt.

 

Pssst! Vi har ett brett sortiment av saltstenar i våra butiker.


Viktigt med vitaminer vintertid                                               Vitaminer är nödvändiga och medverkar i olika kroppsprocesser. På vintern och våren är det särskilt viktigt med vitaminer då hästen inte har naturlig tillgång till vitaminer genom solljus och bete. Grovfodrets innehåll av vitaminer blir också lägre under lagringen. Exempelvis så bildas vitamin D i hästens hud då den vistas i solen och långvarig brist på D-vitamin kan påverka kalciumet i skelettet, ge stelhet, ryggont och svullna haser.

Hippo rekommenderar HippoSelection Multivitamin som är ett komplett vitamintillskott i flytande form.

Viktigt med salt och vatten i vintertider

Nu är vi inne i januari månad och kanske får hästarna en vilopaus från sitt arbete. Så här i vintertider är det extra viktigt att tänka på och se till att hästarna dricker ordentligt. Den vanligaste orsaken till kolik vintertid beror oftast på minskat vätskeintag.

Det är viktigt att man stimulerar hästens törst. Detta gör man bäst genom att ge hästen salt för att på så sätt öka natriumhalten i blodet och få hästen att dricka mer. En häst som svettas vid arbete och kanske förlorar 10-15 kg vätska har ett saltbehov på 100-150 gram per dag. Det får de oftast inte i sig enbart genom saltstenen utan då får man tillsätta fodersalt.

Betfor är också ett bra fodermedel att ge eftersom det innehåller den viktiga fibern pektin som tillsammans med det höga kaliuminnehållet binder vatten i grovtarmen.

En annan form av kolik som är vanlig vintertid, framförallt milda vintrar är sandkolik. Hästarna kanske har kvar gräs i hagarna som de äter och eftersom marken är porös kan det komma med jord och sand som fastnar i tarmfickorna. Hippo linfrökaka är en ren naturprodukt som framställs vid kallpressning av linfrö. Växtslemmet i linfrökakan blir till ett mjukt lenande gel i hästens mage och tarm, vilket kan hjälpa till att dra med sig slaggprodukter. Hippo linfrökaka är även rik på fibrer, energi, protein samt de essentiella fettsyrorna Omega 3 och Omega 6.

Ska hästen ha sin vintervila och man vill dra ner på energin utan att hästen tappar muskelmassa ska man välja ett foder som innehåller låg andel stärkelse (16%) och hög fibernivå och då rekommenderar vi HippoProtein Alfa. HippoProtein Alfa innehåller även hög andel grönmjöl, B-vitaminer, organiskt selen & naturligt E-vitamin.

Komplettera med våra HippoSelection mineralfoder som främjar ett fullgott immunförsvar och god hälsa.


Stärkelse i foder

Ett väl fungerande mag-tarmsystem är en förutsättning för att din häst ska fungera. För mycket och fel typ av stärkelse är en vanlig orsak till att tarmfloran rubbas och hästens prestation hälsa påverkas. Därför lägger vi STORT fokus på stärkelsen i våra Hippo-produkter. Att begränsa mängden stärkelse är ett effektivt sätt främja miljön i grovtarmen. Det vi väljer att prioritera är att välja råvara som har en hög tunntarmssmältbarhet. Det innebär att en större del av stärkelsen bryts ner i tunntarmen och endast en mindre del passerar vidare till tjocktarmen. När höga mängder stärkelse passerar till tjocktarmen riskerar man att det bildas så mycket fria fettsyror att pH sänks och problem som exempelvis störd tarmflora och korsförlamning uppstår. Därför prioriterar stärkelsekällor som hästen kan smälta i tunntarmen. Vi jobbar även aktivt med att värmebehandla råvaror i bland annat våra muslifoder för att öka stärkelsens tunntarmssmältbarhet. Vill du som kund använda foder med extra lågt stärkelseinnehåll, men som är energirikt rekommenderar vi HippoLowCarb Slow Release Energy som endast har ett stärkelseinnehåll på 9%.


Vikten av en bra foderstat

Vid alla tillfällen under träning, tävling, i stallet eller under transport så vill du din hästs bästa.

Vi på Hippo kan hjälpa till med ett brett foderprogram baserat på noga utvalda råvaror och där våra foderspecialister lagt hela sin kunskap i att utveckla säkra och effektiva foder. En mycket viktig del i skötseln av din häst.

Nu i mörkare tider har hästen oftast täcke på sig och går kanske inte ute lika många timmar som under sommarhalvåret och kan på grund av pälsfällning se lite matt ut i pälsen. Då kan vi rekommendera Hippo Selection Yea-sacc och Hippo Selection Multivitamin samt Linfrökaka. Viktigt är också att se över sin foderstat som man gjorde i början på stallperioden. Hur ser hästen ut i hull, hur ser pälsen ut, har min häst tillräckligt med energi är några av de frågor man bör ställa sig och eventuellt ändra i sin foderstat.

I Hippo sortimentet hittar du foder till alla slags hästar i alla situationer. I tex Hippo Top familjen som är ett foder utöver det vanliga finns bla potatisprotein, linfrökaka och Diamond V för bättre foderutnyttjande och bättre tarmhälsa.


Tips i tränings- och tävlingstider!

Att ha en egen häst är otroligt roligt och givande men det är många bitar som skall falla på plats för att din häst skall prestera på topp.
Hästens välbefinnande, hälsa samt goda träningsförhållanden och foder som är uppbyggt med kunskap och kvalité är några av de bitar man vill ha ordning på. En grovfoderanalys ger riktlinjer om vilka kompletteringsfoder man skall utfodra med. Hästar i träning och tävling ställer höga krav på energi och protein. Dels för att ha energi till att utföra arbetet men också protein för att bygga muskler. Ett väl fungerande mag-tarmsystem är en förutsättning för en väl fungerande häst. För mycket och fel stärkelse är en vanlig orsak till att tarmfloran rubbas och hästens hälsa och prestation påverkas. I våra Hippofoder prioriteras de råvaror som har en naturligt hög tunntarmssmältbarhet. Samtliga Hippofoder innehåller naturligt E-vitamin och organisk selen för bästa möjliga upptag och ligger lågt i stärkelse.

Hippo Competition är ett pelleterat högenergifoder med lågt stärkelseinnehåll, endast 9 %. Huvuddelen av energin stammar från skonsamma råvaror som fett och fiberråvaror som har visat sig vara gynnsamma för hästens prestationsförmåga. Detta fodret passar även i foderstater där grovfodret ligger lågt i energi.

Hästar i träning behöver också protein för att bygga muskler. Hippo Protein familjen innehåller extra protein.

Nu när träning och tävling är i full gång är det också bra att ge sin häst Hippo Selection Multivitamin, ett komplett vitamintillskott som är idealisk under intensiva tränings- och tävlingsperioder. Det är även ett bra tillskott att ge nu när inte hästarna äter färskt gräs längre och när solen lyser med sin frånvaro under den mörka delen av året. I Hippo Selection serien hittar du flera tillskott som utgår från hästens biologi. Tillskott för bättre tarmhälsa och foderutnyttjande, bättre återhämtning, skonsamma energitillskott, jästprodukter, organiska mineraler och aminosyror.

Något man brukar märka av under hösten, framförallt om det är väldigt lerigt och blött i hagarna är att hästarnas hovkvalité försämras. Då är det viktigt att man ger Hippo Selection Hov som innehåller en hög koncentration av biotin med organiskt koppar och organisk zink, vilka alla har positiv effekt på hovarnas kvalité.
Komplettera med Equsana Strongstep som är en 100 % naturlig produkt som på ett mycket effektivt sätt absorberas upp av hoven och gör den stark.


Tips inför stallperioden!

Viktigt nu när hösten kommit och installningen av hästarna är igång är tillskott av mineraler och vitaminer. I Hipposortimentet hittar du mineraler/vitaminer som passar alla hästar. Nu när pälsbytet sker är det speciellt B-vitaminer som underlättar de problem som är vanliga vid pälsbyten. Hippo Selection B-vitamin säljs i praktisk 1-liters flaskor med doseringsmått eller i 2,5 liters flaskor. Ett alternativ är Hippo Selection Yea-Sacc, som är en levande jästkultur som är otroligt gynnsam för mage och tarm och som innehåller höga mängder B-vitamin samt lugnar oroliga magar.

Vi får många samtal om hästar som tappat i hull de sista veckorna. Detta är inte ovanligt då betet ofta är magert vid den här tiden. Viktigt att man gör en grovfoderanalys för att se vad som behövs i en komplett foderstat. Beställ grovfoderkuvert hos oss eller din lokala handlare och du och har ett svar inom 3 dagar. Är proteinhalten i grovfodret för lågt, dvs. ca under 40 gram smältbart protein per kg foder bör du komplettera med ett proteinrikt kraftfoder. Hippo Protein Alfa eller Hippo Protein Alfa Müsli är ett säkert kort.

Behövs det mer energi i foderstaten- rekommendera fodret Hippo Competition. För att undvika problem med hästens mage vid installning, rekommendera Linfrökaka, som innehåller ren kallpressad linfrö som är mycket välgörande för hästens mage och tarm.

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se