Grovfoderanalys

- grunden för att beräkna hästens foderstat

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel på hur du kan påverka innehållet. Det är viktigt att kontrollera vad den hemmaproducerade delen av fodret har för näringssammansättning för att få rätt foderstat, eftersom svaret på analysen hjälper dig att välja rätt kraftfoder eller mineralfoder.

Varför ska man analysera sitt grovfoder? Gräs är väl gräs? Hur klarade sig djuren förr utan analyser?
För att utesluta risken att det blir en hel roman kan man enkelt förklara det som så här: innan djuren blev vad vi kallar dom idag, husdjur, förflyttade dom sig kilometervis varje dag. I och med förflyttningarna så fick dom i sig olika sorters ämnen och växter beroende på vad som växte på platsen. På vissa platser växte det massor av olika sorters klöver som innehöll mycket protein, andra platser innehöll ingen klöver utan mer rena grässorter vilket bidrog till ett något mindre proteinintag men mer tugg tid. Sedan fanns det platser med extremt lite gräs eller inget gräs alls. Då åt djuren mer kvistar, rötter, bär, frukt, bark, slickade på bergsväggar, stenar mm och fick på så vis i sig viktiga salter och mineraler. I och med att vi idag stängslar in våra djur av praktiska och säkerhetsskäl måste vi tillgodose djuren med det som dom själva inte kan välja. Därav, är det viktigt med analyser av fodret, då vi som djurägare bär ett ansvar för deras välbefinnande.

Hos vårt egna laboratorium Optilab finns det färdiga analyspaket för hö, hösilage, hygien och sockeranalyser. Du hittar beskrivningar av våra paket längre ner.

Torrsubstans (ts)
Ett hö har ofta en ts-halt på 84 %. Resten 16 %, är då vatten. Torrsubstansen i hösilage ligger ofta runt 60 % och ts-halt i ensilage brukar ligga på 30-40 %. En häst bör få minst 1 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt. En häst som väger 500 kg bör få minst 5 kg ts grovfoder. Nedan ser du hur många kg foder du då ska väga upp och ge din häst beroende på vilken ts-halt ditt grovfoder har. Ju lägre ts-halt desto fler kilo grovfoder måste du ge hästen för att komma upp i rätt nivå.

Hö med 84 % ts  -> 5 kg ts/0,84 = 6 kg hö
Hösilage med 60 % ts -> 5 kg ts/0,60 = 8 kg hösilage
Ensilage med 35 % ts -> 5 kg ts/0,35 = 14 kg ensilage

Energi & Protein
En tumregel är att ju tidigare du skördar desto högre energi och protein är det i fodret. Olika hästar har olika energi- och proteinbehov och därför är det svårt att ange optimala värden. I tabellen nedan redovisas några riktvärden. Exempel på ett bra grovfoder för en vuxen häst i normalt arbete kan då vara 8,0-10,0 MJ med 48-60 g smältbart råprotein/kg ts. Önskat smältbart råprotein räknar du ut genom att multiplicera MJ med den önskade kvoten. Vid energi på 8,0 MJ och önskad kvot på 6 tar du: 8,0 MJ*6=48 g smältbart råprotein. Ligger kvoten under 5,5 g smältbart råprotein/MJ så bör du komplettera med ett proteinrikt kraftfoder.

  Avelston/växande unghästar

Vuxna hästar* i normalt 
arbete eller vila

Hästar i hårt arbete (elitnivå, heldagsarbeten)
Energi
(MJ/kg ts)
>10 <10 >10
Smältbart råprotein/MJ >8 ~6 ~6

*ej digivande /dräktiga

NDF (fiber)
Vid senare skörd minskar energi- och proteinnivåerna samtidigt som NDF ökar. En högre NDF ger lägre smältbarhet och längre ättid vilket är positivt för hästar som lätt går upp i vikt och inte behöver så mycket energi.

Socker (NIR, vattenlösliga kolhydrater)
Mäts i lättlösliga kolhydrater och kan variera mellan 0-200 g/kg ts i grovfoder. Nivån påverkas bl.a. av sortval, skördetidpunkt, temperatur och lagring. Därför är det svårt att avgöra hur mycket socker det är i ditt grovfoder utan analys. På Svenska Foders egna laboratorium ”Optilab” används NIR-metoden för att analysera socker.

Aska
Askan är ett mått på den oorganiska delen av fodret. Man brukar säga att det är mineraldelen. En hög nivå aska kan även indikera att det kommit in jord i grovfodret.

Mineraler
Det är viktigt att analysera mineralinnehållet i grovfodret så att balansen mellan mineralerna blir rätt. När du vet mineralinnehållet i grovfodret kan du komplettera med ett mineralfoder vid behov. Ca/P-kvoten bör ligga mellan 1,2-1,8.

Hygien
Grovfoder måste lagras på rätt sätt för att det ska hålla en hög kvalitet hela året. Hö måste hållas tillräckligt torrt och hösilage och ensilage måste lagras lufttätt annars kan det börja växa mögel och jäst i fodret. Jäst är i regel inte skadligt för djuren men det kan försämra näringsvärdet. Det är dessutom en indikation på att lagringen inte varit optimal, vilket ökar risken för ökad tillväxt av skadliga mikroorganismer som mögel och bakterier.


Svenska Foder AB kan genom sitt eget laboratorium, Optilab hjälpa dig med att göra en grovfoderanalys, grunden till en korrekt foderstat, anpassad för just din häst.

Vilket paket ska man välja?
För att göra det så enkelt som möjligt, har vi delat in vår grovfoderanalys i fyra olika varianter beroende på vilket sorts grovfoder det är man gör sin analys på samt till vilket djurslag. Gäller analysen för att du är intresserad av att veta socker, mineral, energi mm, väljer man Paket A eller B oavsett grovfodervariant till häst. Ska du analysera grovfodret för att veta bakterie- & svamphalt etc väljer du något av våra hygienpaket beroende på grovfodervariant.

Grovfoderpaket A - Häst: Torrsubstans (ts), energi (MJ), råprotein (rp), smältbart råprotein (smb rp). Socker (NIR metod).

Grovfoderpaket B - Häst: Torrsubstans (ts), energi (MJ), råprotein (rp), smältbart råprotein (smb rp), kalcium (Ca), fosfor (P), magnesium (Mg), kalium (K), Socker (NIR metod).

Hygienpaket Hö: Totalantal bakterier, mögelsvamp total, mögelsvamplagringsflora, jästsvamp, Aspergillus fumigatus & vattenaktivitet.

Hygienpaket Hösilage/Ensilage: Enterobakterier, E.coli, mögelsvamp total, jästsvamp, pH, aspergillus fumigatus & torrsubstans.

Provtagning hö: Öppna ett antal balar, minst 5 st och ta ut ett par nävar ur var och en. Det är viktigt att man inte drar ut provet utan att man får med blad och fröställningar m.m. Har man löst hö tar man från ett flertal ställen på skullen. Klipp ner provet i ca 2 cm bitar och fyll påsen.

Provtagning hösilage:
Hösilaget är inplastat, tag ut provet från en nyöppnad bal en bit in i balen. Finns möjlighet så tag prov från 3-4 balar. Klipp ner provet i mindre bitar, fyll påsen och pressa noga ur all luft ur påsen och förslut väl. 

Skicka in provet samma dag, undvik att skicka prover fredagar eller helger.

Kontakta din lokala butik eller återförsäljare som hjälper dig med att skicka in ett prov. Du är välkommen att höra av dig för fri rådgivning eller foderstatsberäkning.
Hitta din närmaste butik eller återförsäljare >>

Foderstaten

Unik för varje häst
I begreppet grovfoderkvalitet ska både den näringsmässiga och den hygieniska kvaliteten vägas in. Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen. Tänk på att ts-halten inte säger något om näringsinnehållet. Det är inte så att ett blötare grovfoder automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika gärna vara tvärtom. Utan en analys är det omöjligt att veta vad grovfodret man fodrar med innehåller och vilket kraftfoder man behöver komplettera med. Även en häst som inte behöver kraftfoder behöver mineraler, vitaminer och spårämnen. 

Vi kan hjälpa dig att räkna fram din foderstat utifrån din/dina hästars behov för att den ska få rätt förutsättningar för prestation och hållbarhet.

Svenska Foder AB
Telefon Växel: 0510-828 00
info@svenskafoder.se
www.svenskafoder.se

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se