Gute Hästfoder - nytt lokalproducerat foder!

Svenska Foder har tillsammans med Fole Kvarn på Gotland, utvecklat ett helt lokalproducerat foder till hästar. Tre foder har Svenska Foder produktutvecklat till Fole Kvarn och den marknad som finns på Gotland: Gute Power, Gute Protein+ och Gute Allround.

 

Fakta Gute Hästfoder

Gute Allround är ett allsidigt foder som passar alla hästar som arbetar lätt till medelhård träning.

Gute Power är ett högenergifoder till de hästar som saknar energi i sin foderstat. Rätt energi är viktigt att tillsätta till de hästar som arbetar hårt för att de ska återhämta sig och prestera igen.

Unghästar och dräktiga ston har ett högre proteinbehov. Därför måste man tillsätta protein för att hästen inte ska bryta ner sina muskler. Då är Gute Protein+ ett perfekt foder i foderstaten. Även till konvalecenter som har lågt energibehov, behöver protein för att de inte ska tappa för mycket hull när de står i box eller sjukhage.

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se