Får- och lammfoder

En viktig del i utfodringen är vitaminer och mineraler. Får har ett högt behov av E-vitamin och selen. Vi har höjt E-vitamin innehållet i alla våra foder och det är delvis i naturlig form*. Den naturliga formen ger ett mycket bättre upptag och nyttjande, vilket resulterar i en högre nivå av E-vitamin i blodet och i råmjölken.

Allt för maximal hälsa och produktion!

 

Fiol Får
Ett utmärkt tillväxtfoder till de lite äldre lammen. Ett äldre lamm fungerar fullt ut som idisslare och kan utnyttja andra råvaror än de yngre lammen. Dessutom minskar proteinbehovet ju äldre lammen blir. Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till baggar & sinlagda tackor när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till.

Fiol Eko
Fiol Eko är ett smakligt och energirikt färdigfoder till får och lamm. Fodret näringsinnehåll är speciellt anpassat för växande lamm samt dräktiga och digivande tackor. Börja utfodra de dräktiga tackorna 6-8 veckor innan lamning och fortsätt under hela digivningsperioden. Fiol Eko tillför t.ex. välbehövlig energi, stärkelse och fett till foderstaten. Fodrets högvärdiga protein kommer framförallt från soja.

Fiol Müsli
Svenska Foder har tagit fram ett kraftfoder i müsliform där de endast valt ut de smakligaste råvarorna med hög smältbarhet för bästa nyttjande. Behandlingen med hjälp av ångkokning av spannmålen, tillsammans med strukturen på fodret, gör müslin extra attraktiv. Kombinationen av de noggrant utvalda råvarorna ger en bra balans mellan energi, protein och fibrer för optimal tillväxt hos lammen. Fiol Müsli fungerar även bra till högdräktiga och digivande tackor. Erbjud müslin till både tackor och lamm omedelbart efter lamning. Efter ca 6-8 veckor är det lagom att enbart servera den till lammen i lammkammaren. Müslin kan även användas om extra tillskott behövs på betet och för slutgödning av lamm.

Fiol Vital
Fiol Vital har ett högt och koncentrerat näringsinnehåll och ges till de dräktiga tackorna, från senast 6-8 veckor innan lamning och under hela digivningsperioden. Första tiden efter lamning är kritisk för tackan eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionern. Eftersom Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder hjälper det tackan att snabbt vända sin negativa energibalans och producera maximalt med mjölk. Vitamin- och mineralinnehållet i Fiol Vital är anpassat för att stimulera till friska och pigga lamm. Rätt nivåer på vitaminerna och mineralerna i fodret visar sig som lägre lammdödligheter samt att lammen snabbt efter födseln kommer upp och igång med att dia. Såväl råvaruvalet som nivån på mineralerna har gjorts för att undvika urinsten.

Lammomel
Lammomel är en lammnäring med hög råvarukvalitet som är skonsamt framställd för att bibehålla hög smältbarhet. Nukamel, som producerar lammnäringen är ett företag med lång erfarenhet som är specialiserade på mjölkersättningar och som nästan uteslutande använder mjölkbaserade råvaror i sina kalvnäringar.

Lammnäringen är baserad på högkvalitativa mjölkråvaror som är skonsamt framställda för att lammen ska kunna utnyttja näringen maximalt. Skummjölken gör ersättningen smaklig och skapar lagom med mättnadskänsla. Tack vare den skonsamma framställningen så innehåller Lammomel en hög nivå av immunoglobuliner naturligt från råvarorna som tillsammans med tillsatta antioxidanter stöttar immunförsvaret. För att främja mag- och tarmhälsan är även probiotika tillsatt. Lammomel innehåller höga nivåer av spårämnen och vitaminer. Selenet är till hälften i organisk form vilket ger ett bättre utnyttjande av selenet.

 

Se innehållsdeklarationer & tillskott>>

 

 

*Naturligt E-vitamin ingår inte i Fiol Eko. 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se